בחירת תאורה לבית

השאלה הראשונה, שיש לשאול את עצמכם כאשר אתם בוחרים תאורה לבית, היא מה הם הצרכים עליהם באה התאורה לענות. לאיזה חלל/ים בבית מיועדת התאורה? מה השימושים של אותם חדרים? מי הם המשתמשים בחדרים? מה הן הפעילויות באותם חדרים? באיזה חלק של היום בדרך-כלל נמצאים בחדרים אלה?