גופי תאורה: ליאורה סיבוני  "דורי קמחי - תאורה אדריכלית"
אדריכל : חזי בר דוד
צילום: שי אפשטין