גופי תאורה:  "דורי קמחי - תאורה אדריכלית"
אדריכלית: אורלי דקטר
צילום: עודד סמדר