גופי תאורה:  "דורי קמחי - תאורה אדריכלית"
אדריכל: ערן בינדרמן
צילום: עודד סמדר