אדריכלות: מנו שלם
צילום: עמית גרון
יעוץ תאורה: תמיר קמחי