תכנון ועיצוב פנים: ירון יפתח בן גרא

צילום סטילס: ליאור גרונדמן