עיצוב פנים ואדריכלות: לאנה אנדרוסון

צילום: אלעד גונן

יועץ תאורה: דודו יחזקאל