עיצוב ואדריכלות פנים: פנינית שרת אזולאי

צילום: איתי בנית