גופי תאורה:  "דורי קמחי - תאורה אדריכלית"
אדריכל: מנו שלם
צילום: עודד סמדר