עיצוב פנים: לי בן משה
צילום: תמיר רוגובסקי 
יעוץ: רמי מזרחי